Bài viết

Quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 …

Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Chứng Chỉ Năng Lực Doanh Nghiệp Trên Website Của Bộ Xây Dựng.

Căn cứ pháp lý - Căn cứ nghị định mới nhất 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Muốn biết một doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hay chưa ta thực hiện một số bước như sau. Bước 1: Truy cập vào website của bộ xây …