ĐĂNG TẢI THÔNG TIN BỘ XÂY DỰNG

DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP LÊN WEBSITE BỘ XÂY DỰNG

Để giúp các Chủ đầu tư, bên mời thầu có đủ thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trước khi lựa chọn nhà thầu tham gia thi công, tư vấn…cho các gói thầu của mình thì thông tin về năng lực hoạt động của các tổ chức và cá nhân phải được kiểm tra xem xét trước khi đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng một cách công khai, minh bạch theo nội dung của Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiêu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

– Căn cứ thông tư số 11/2014/TT_BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Điều 8 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng có quy định về một số nội dung công việc có yêu cầu phải đăng tải thông tin trước khi thực hiện. Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải đăng tải thông tin năng lực xây dựng của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

   Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.
Sau ngày 1/1/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Làm thế nào để đăng tải thông tin về năng lực lên website Bộ Xây Dựng

    Đơn vị chúng tôi, Viện Đào Tạo và Phát triển nguồn nhân lực nhận làm dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng cho các doanh nghiệp, công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng có nhu cầu muốn đăng tải lên website của Bộ. ( Đơn vị chúng tôi chỉ nhận đăng tải lên trang web của Bộ Xây Dựng). Với phương châm làm việc Hiệu Quả – Thủ Tục Đơn Giản – Chi Phí Tốt Nhất – Thời Gian Đăng Tải Đúng Hẹn
Điều kiện & Thủ tục, hồ sơ đăng tải năng lực.
 – Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng
– Hợp đồng kinh tế có giá trị cao nhất
– Hợp đồng lao động
– Bản kê khai năng lực doanh nghiệp
– Công văn gửi Bộ Xây Dựng ( có mẫu)
Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực bao gồm
 1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
3. Thiết kế quy hoạch xây dựng;
4. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
6. Giám sát chất lượng công trình xây dựng;
7. Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;
8. Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Phương thức làm việc & Thời gian đăng tải
 – Quý doanh nghiệp, công ty có nhu cầu đăng tải liên hệ với đơn vị chúng tôi và cung cấp thông tin về hồ sơ công ty bao gồm: Giấy phép ĐKKD + Hợp đồng kinh tế ( Bản scan hoặc chụp gửi qua email)
– Đơn vị chúng tôi sẽ dựa trên hồ sơ năng lực mà Doanh Nghiệp, Công ty cung cấp sẽ kê khai các lĩnh vực, hạng mục, cấp độ mà bên Doanh nghiệp, công ty có thể đăng tải lên được theo đúng Lĩnh vực hoạt động.
– Chi phí: Xin liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0975 633 999 (Ms Lan )
– Sau khi thỏa thuận được chi phí dịch vụ sẽ tiến hành làm Hợp Đồng Đăng Tải có ký đóng dấu 2 bên công ty.
– Doanh nghiệp tạm ứng trước 50% kinh phí
– Đăng tải thành công, doanh nghiệp thanh toán 50% còn lại.
– Thời gian đăng tải: 7 Ngày.
Tại sao lại nên làm việc với đơn vị chúng tôi 
 – Đơn vị chúng tôi đã đăng tải lên website của Bộ Xây Dựng thành công cho hàng chục doanh nghiệp, công ty lớn & nhỏ hoạt động về lĩnh vực xây dựng trên cả nước. Với phương châm làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đã tạo dựng được Uy Tín trong lòng rất nhiều các Giám Đốc Doanh Nghiệp đã hợp tác với đợn vị chúng tôi. Nếu quý doanh nghiệp, công ty muốn làm việc với đơn vị chúng tôi mà chưa biết như thế nào, chúng tôi có thể cung cấp cho số điện thoại của các giám đốc công ty, doanh nghiệp đã hợp tác và làm việc với chúng tôi, để xem họ nhận xét về sự hiệu quả như thế nào.
– Hiện nay có nhiều nơi nhận dịch vụ đăng tải thông tin doanh nghiệp lên website của Bộ Xây Dựng, nhưng là đăng theo luật cũ hoặc không cần hợp đồng kinh tế (Khả năng có thể bị xóa cao vì không đúng luật). Nhưng đơn vị chúng tôi làm việc và đăng tải theo nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng & Thông tư số 11/2014/TT_BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
– Làm việc chuyên nghiệp – uy tín, theo đúng quy định của pháp luật , quy định của Bộ Xây Dựng.
– Cam kết không bị xóa sau khi đã đăng tải.
Hỗ trợ doanh nghiệp
 – Đối với các công ty, doanh nghiệp có hồ sơ không đủ điều kiện năng lực lại có mong muốn đăng tải ở các lĩnh vực có cấp độ cao như 1,2… thì xin liên hệ trực tiếp để trao đổi. ( Có phụ phí )
Quý đơn vị, công ty, doanh nghiệp muốn đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng lên website của Bộ Xây