ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia nhằm mục đích tạo điều kiện đơn giản, nhanh chóng và không phải mất thời gian nhiều về thủ tục hồ sơ, đi lại…. Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu cho các nhà thầu, mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để có “tư cách hợp lệ” là “đã đăng ký trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia”. ( http://muasamcong.mpi.gov.vn/ )

 • Theo khoản 1 điều 37 / TT07, Từ ngày 1/7/2016, các nhà thầu, nhà đầu tư muốn đủ điều kiện tham gia đấu thầu thì phải đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 2 ngày làm việc.
 • Quy trình đăng ký, hồ sơ có ghi và hướng dẫn đầy đủ theo căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng ký thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Những lý do các đơn vị lựa chọn dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng của Viện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
 • Dịch vụ về thời gian đăng ký nhanh nhất
 • Các đơn vị không mất thời gian, đi lại, công sức.
 • Dịch vụ uy tín, đã làm thủ tục hồ sơ cho rất nhiều công ty trên cả nước.
 • Làm việc với dịch vụ trọn gói 100%.
 • Hỗ trợ điện thoại, qua mạng sau khi đã đăng tải, nếu đơn vị chưa biết sử dụng.
 • Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo cẩn thận. Hướng dẫn tận nơi đến khi đăng nhập đấu thầu qua mạng thành công.
Trình tự các bước tiến hành đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia
Để có tư cách hợp nhà thầu phải thỏa mãn những điều kiện nhất định được quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 một trong số đó là: “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.
Nhà thầu có trách nhiệm thông tin trên trang mạng đấu thầu quốc gia, để đăng ký nhà thầu phải trải qua các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào hệ thống đấu thầu mạng quốc gia. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành có địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.
Bước 2: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống nêu trên để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo đó là nhà thầu phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 Bước 3: Nhà thầu nộp chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật;
Bước 4: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;
 Bước 5: Nhận chứng thư số;
Bước 6: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.
Thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia:
 • Đơn đăng ký thông tin đấu thầu theo Form mẫu của hệ thống. ( Chúng tôi sẽ làm và gửi cho các đơn vị đăng ký )
 • Giấy phép ĐKKD 1 bản photo công chứng
 • CMND Giám đốc 1 bản photo công chứng
 • Thời gian Đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia thành công kề từ ngày nhận hồ sơ: 1 ngày